• Bericht reacties:2 reacties

De gemeente Amersfoort heeft geen subsidie gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze subsidie was een belangrijke voorwaarde voor het plan om samen met Warmtebedrijf Amersfoort op korte termijn te starten met mensen verleiden tot een warmtenetaansluiting. Dit betekent voor zover wij weten dat de uitvoering voorlopig op pauze staat. Zorgt dat alleen voor vertraging, of kan het de boel ook vooruit helpen?

Op de website van de gemeente is te lezen:

De Rijksoverheid heeft ons helaas eind oktober 2020 laten weten dat gemeente Amersfoort niet in aanmerking komt voor een bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken. 71 gemeenten hebben een plan ingediend en 19 daarvan hebben een subsidie toegekend gekregen.

Dit is in de eerste plaats jammer voor de bewoners. Wij hadden hen met deze subsidie kunnen voorzien van een betaalbare aansluiting op een warmtenet. Een buurt voorzien van een warmtenet waarbij betaalbaarheid een keiharde randvoorwaarde is, is geen gemakkelijke opgave. Dat is niet alleen hier in Amersfoort zo, maar in heel Nederland. We hebben hierbij de subsidies van het rijk heel hard nodig.

Gemiste kans, of juist ook een nieuwe?

Het is inderdaad een grote uitdaging om tot een betaalbaar alternatief voor aardgas te komen, zelfs met subsidie van het rijk. In die zin is het natuurlijk een gemiste kans dat de aangevraagde vijf miljoen niet in Schothorst terecht komt.

Aan de andere kant is er de afgelopen tijd ook veel rumoer geweest rond het plan dat er lag. Dat het project vertraging oploopt biedt daarom wat ons betreft dan ook juist kansen. De aanpak in de wijk is tot dusver voornamelijk top down geweest, en dat is lang niet overal goed bevallen. Niemand kan natuurlijk voorspellen hoeveel huishoudens ‘ja’ hadden gezegd tegen een concreet aanbod om mee te doen met het warmtenet. Maar de geluiden die wij om ons heen hoorden wekten niet direct de indruk dat het merendeel al stond te springen. Oftewel: goed om nog eens uitgebreid met de bewoners aan tafel te gaan. Want uiteindelijk gaat het project – in welke vorm dan ook – alleen door als bewoners meedoen.

Hoe nu verder wat ons betreft?

Onze overtuiging is dat als Schothorst wordt aangepakt, de mensen die in de wijk wonen als volwaardige partij bij planvorming betrokken moeten worden. Het gaat tenslotte om onze huizen, straten en energierekeningen. Dat betekent dat bewoners en gemeente meer moeten gaan samenwerken. Bijvoorbeeld om te achterhalen wat bewoners zelf eigenlijk willen, hoe dat aansluit op de ambitie van de gemeente, en hoe je dan een aanpak ontwikkelt waarvoor veel draagvlak is.

Word lid van WarmteStem

WarmteStem is een coöperatie voor en door bewoners. We zetten ons in voor het duurzamer maken van Schothorst-Zuid, maar wél op een manier die bij de bewoners past. Hoe meer mensen lid worden, hoe beter we dat voor elkaar gaan krijgen. Doe je mee?

Geef een reactie

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Jan van der Starre

  Het niet doorgaan van de subsidie is volgens mij een blessing in disguise. De plannen zoals die in maart voorlagen maakten ons in ieder geval niet enthousiast. De nadruk ligt teveel op ‘van het gas af’ in plaats van: geen CO2 uitstoot meer. Daarbij waren wij niet blij met het verstoken van biomassa (en hebben we dus ook de petitie ondertekend). Een heel groot bezwaar vinden wij dat het Warmtebedrijf een monopoliepositie inneemt. Daar hoort een stevige publieke controle bij, bijvoorbeeld door medeeigenaarschap van de bewoners of door de gemeente (in beide gevallen voor 51%). Ik ben heel benieuwd hoe Warmtestem hier in staat.

  1. janzuilhof

   Beste Jan,

   Dank voor je reactie. Alle punten die je noemt zijn inderdaad zorgen die we meer hebben gehoord en aandacht verdienen.

   Wat betreft de publieke controle van een warmtebedrijf: WarmteStem is vooral van mening dat als er een warmtenet komt, de manier waarop dat gebeurt aan moet sluiten bij wat de bewoners willen. Er zijn meer mensen in de wijk die mede-eigenaarschap van bewoners of gemeente hebben geopperd, en de initiatiefnemers van WarmteStem zijn ook gecharmeerd van dat idee. Volgens ons zou goed onderzocht moeten worden of er voor zo’n oplossing breed draagvlak is, en hoe dat er dan in de praktijk precies uitziet. Dus eerst inzetten op goed alle opties doorlichten en tegen elkaar afwegen op basis van de uitgangspunten die door bewoners zelf zijn opgesteld, en dan een richting kiezen. Of dat nou een warmtenet is of een andere oplossing.