• Bericht reacties:0 Reacties

Bron: de Raad, nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Het college kreeg eind oktober bericht dat de gemeente geen rijkssubsidie krijgt voor het aardgasvrij (klaar) maken van de wijk Schothorst-Zuid. Het college wil tijdens deze Ronde met raadsleden, inwoners en stakeholders (Meedenkgroep, WarmteStem.nl, huurders, Woningcorporatie en Warmte Bedrijf Amersfoort) uit de wijk in gesprek over de nieuwe situatie en de te maken keuzes.

Het doel van het college is om samen met bewoners en stakeholders te komen tot een wijkwarmteplan, dat in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Tijdens de vergadering worden daarvoor drie strategieën gepresenteerd:

  1. Zoeken naar alternatieve financiering.
  2. Doorgaan zonder rol van de gemeente.
  3. Veranderen van scope en/of tijdspad.

19.00 uur. Digitale vergadering. Live te volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live en YouTube (Raad Amersfoort). Ronde ‘Rondetafelgesprek’. U kunt niet inspreken. Toch uw mening geven? Neem direct contact op met raadsleden (zie contactgegevens op de site www.amersfoort.nl/gemeenteraad) of stuur een brief aan de gemeenteraad via griffie@amersfoort.nl.

Geef een reactie