• Bericht reacties:0 Reacties

Op 12 april organiseerden wij een bijeenkomst waar de gemeente meer vertelde over de plannen om onze wijk aardgasvrij te maken. Veel inwoners gaven daar aan dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort (WBA).

Aan het eind van deze drukbezochte avond vroeg een grote meerderheid van de aanwezigen aan ons om een vervolgbijeenkomst te organiseren waarin WBA bevraagd wordt op de plannen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 6 juni a.s.  

Namens WBA zal Ankie van Barendregt het aanbod voor een warmtenet verder toelichten. Daarbij gaat ze zoveel mogelijk in op vragen die op 12 april aan het licht kwamen. Daarnaast heb je ook gelegenheid om op de avond zelf vragen te stellen. Onze inzet is dat bewoners beter kunnen bepalen of aansluiting op een warmtenet voor hen een verstandige keuze is.

Locatie Farel College, Paladijnenweg 101

Datum & tijd donderdag 6 juni, 19:30 (inloop vanaf 19:15)

Bestemd voor alle inwoners van Schothorst-Zuid

Heb je nog vragen over het warmtenet?, Dan raden we je zeker aan om op 6 juni naar het Farel College te komen.

Meld je aan

We verwachten weer een grote opkomst. Meld je aan om zeker te zijn van een plek in de zaal.

Geef een reactie