• Bericht reacties:0 Reacties

De afgelopen weken trok WarmteStem door Schothorst-Zuid om met groepjes van steeds ongeveer acht buren in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden als de wijk verduurzaamt. Er zijn uiteindelijk in totaal op 17 locaties gesprekken gevoerd tussen buren. We willen iedereen die mee heeft gepraat, en in het bijzonder alle gastheren- en vrouwen, van harte bedanken.

Er zijn ontzettend veel ervaringen, meningen, zorgen en wensen geuit. WarmteStem bundelt deze allemaal en maakt er een goed leesbaar verslag van. We zullen daarin aanbevelingen aan de gemeente doen. Daarnaast helpen alle geluiden die we hebben opgehaald WarmteStem ook enorm bij het bepalen waar wij onze energie in moeten steken.

We verwachten het verslag in de eerste helft van oktober klaar te hebben en delen het uiteraard onder andere via onze digitale nieuwsbrief.

We kunnen wel vast een tipje van de sluier delen:

  • Er zijn al behoorlijk veel mensen bezig met hun huis te verduurzamen, van een enkele maatregel tot volledige isolatie en zonnepanelen. We hebben veel gehoord dat mensen energie besparen nu een logische eerste stap vinden.
  • Mensen geven aan het lastig te vinden om goed advies te herkennen, omdat degene die het geeft vaak een belang heeft. Er is sterk behoefte aan onafhankelijke kennis. Dit gaat zowel over woningen verduurzamen als over het plan om de wijk aardgasvrij te maken.
  • Veel mensen zijn kritisch op hoe de wijk door de gemeente betrokken wordt bij het plan om van het gas af te gaan. Ze hebben het idee dat bewoners niet is gevraagd hun kennis en overwegingen in te brengen, terwijl ze wel veel te bieden hebben. Opvallen was ook dat er vrij veel deskundigheid in de wijk aanwezig is.
  • Huurders ervaren het aardgasvrijtraject alsof het niet op hen gericht is.
  • Er werd veel gesproken over hoe buren samen kunnen optrekken bij het verduurzamen van hun buurtje. Er was veel animo voor collectieve oplossingen, maar wel op een kleine en overzichtelijke schaal. Mensen lijken erg bereid om elkaar te helpen.
  • We hoorden weinig enthousiasme voor een grootschalig warmtenet, en de meeste mensen zien biomassa niet als een duurzame oplossing.

Hoe bereikt het verslag de gemeente?

  • De gemeente schrijft momenteel een plan om de wijk aardgasvrij te maken. In dat plan zal een hoofdstuk gaan over de gesprekken die afgelopen weken plaatsvonden. De planning is dat de gemeenteraad het plan nog voor het einde van dit jaar vaststelt.
  • Op 16 november is WarmteStem uitgenodigd bij een ‘rondetafelgesprek’ met de gemeenteraad om de opbrengst van de gesprekken te bespreken.

Heb je hier nog vragen over? Of kon je niet bij één van de gesprekken zijn maar wil je wél nog iets kwijt? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Geef een reactie