• Bericht reacties:0 Reacties

Na een proces dat maanden duurde was het dan eindelijk zover: bericht van de notaris dat WarmteStem officieel bestaat. Daar zijn we natuurlijk grandioos blij mee, want nu kunnen we echt van start! We leggen graag uit waarom dat nou zo mooi is, en waarom het even op zich liet wachten.

Toen we ons initiatief op 7 maart voor het eerst kenbaar maakten aan een grote groep wijkgenoten was het enthousiasme groot. Bij de paar handjesvol mensen dat WarmteStem toen nog was, maar ook bij de tientallen mensen die we spraken. Wij waren er helemaal klaar voor om in zaaltjes en bij wijkgenoten aan de keukentafel in gesprek te gaan over hoe bewoners zelf vinden dat de wijk over moet stappen op duurzame verwarming. We waren ook al in gesprek met een notaris om de coöperatie formeel op te richten.

Met enige vertraging…

Vijf dagen later ging Nederland praktisch ‘op slot’. Dat hielp natuurlijk niet, omdat al die leuke gesprekken die we wilden voeren niet meer fysiek konden plaatsvinden. Er moest ook nog best wat geregeld worden om de coöperatie officieel op te richten, en dat ging een stuk minder vlot dan we eerder voor ogen hadden.

Daarnaast lieten de thuissituaties van een paar van ons die sinds het begin een actieve rol speelden even wat minder toe. WarmteStem heeft alles tot dusver op vrijwillige basis gedaan, en avonduurtjes zijn in sommige periodes nu eenmaal schaarser dan in andere.

We komen nu weer op stoom. We zitten nog steeds middenin een pakket coronamaatregelen, maar het balletje rolt. En zeker gezien de huidige ontwikkelingen rond de rijkssubsidie die niet aan Schothorst is toegekend, is dit een mooi moment om veel gesprekken te gaan voeren. Als leden van WarmteStem onder elkaar, met de rest van de wijk, en met andere partijen zoals de gemeente.

Coöperatie opgericht, en dat helpt

Inmiddels is Coöperatie WarmteStem formeel opgericht, en dat biedt voordelen. Het mooie aan een coöperatie is dat alle leden samen eigenaar zijn. Het is dus echt een organisatie die van iedereen die meedoet is. Belangrijke besluiten worden genomen via een Algemene Ledenvergadering (waar je alleen bij hoeft te zijn als je dat zelf wil), en leden kunnen daarvoor zelf onderwerpen aandragen. Daarnaast maken we als coöperatie soms aanspraak op subsidies, en dat is handig.

Het feestje stellen we nog even uit

Als de wereld momenteel niet op zijn gat had gelegen door COVID-19 was dit natuurlijk een hele goede reden geweest om het glas te heffen. Helaas moeten we daar nog even op wachten. Die houden jullie dus tegoed!

Wel zijn we bezig met een digitale Algemene Ledenvergadering organiseren. Daarover binnenkort meer.

Doe mee, word lid!

Wil jij ook zelf (mee)beslissen hoe Schothorst aardgasvrij wordt? WarmteStem is een coöperatie van bewoners in Schothorst die zoveel mogelijk zeggenschap willen over wat er in de wijk gebeurt. Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan.

Geef een reactie