• Bericht reacties:0 Reacties

In september onderzocht Amersfoort gemeentebreed in een enquête hoe inwoners tegenover aardgasvrij wonen staan. Een belangrijk resultaat is dat meer dan de helft van de respondenten actief betrokken wil worden wanneer er concrete plannen gemaakt worden voor hun wijk.

De gemeente geeft aan:

Met deze enquête willen we in beeld krijgen hoe Amersfoorters
aankijken tegen de energietransitie, hoe men betrokken wil zijn bij de planvorming en welke boodschap men de gemeente wil meegeven op dit gebied. Waar mogelijk zijn verschillen per wijk beschreven.

Van de respondenten gaf 35% aan mee te willen denken via bewonersbijeenkomsten, en 46% wil graag input geven via enquêtes.

De gemeente plaatst wel een kanttekening bij de resultaten:

De leden van het Panel vormen geen perfecte afspiegeling van de
Amersfoortse bevolking. Vooral maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en mensen van middelbare en oudere leeftijd zijn oververtegenwoordigd in het panel. Vanwege het specifieke onderwerp is het daarnaast te verwachten dat vooral panelleden met een uitgesproken mening over de energietransitie mee hebben gedaan het onderzoek. Het is belangrijk de uitkomsten tegen deze achtergrond te lezen.

Die kanttekening is inderdaad relevant. Wel is het duidelijk dat er een grote groep mensen is die het niet ziet zitten om alleen geïnformeerd te worden over plannen in hun eigen wijk.

Lees het hele onderzoek terug

Bekijk de samenvatting op de website van de gemeente of download de resultaten.

Geef een reactie